Alle treninger i hallene utgår til og med 18. januar 2021

Postet av Nordstranda IL den 3. Jan 2021

Etter dagens oppdatering fra Regjeringen utgår alle treninger i Nordstrandahallen og Nordlandshallen til og med 18. januar 2021. Det kan foregå utendørs aktivitet om man klarer å følge 1-metersregelen, men da må det avtales med fotballgruppa for å få tildelt treningstid på banen i Løpsmarka.


0 Kommentar

Stans i all aktivitet frem til 15. november 2020

Postet av Nordstranda IL den 8. Nov 2020

Etter kommunens anbefaling om pause i aktivtet for ungdommer og at flere klubber har valgt å stanse all aktivitet, velger Nordstranda IL også å stanse all aktivitet for medlemmene i første omgang til og med 15. november 2020.


0 Kommentar

Oppstart av fotball for barn født i 2015

Postet av Nordstranda IL den 6. Okt 2020

Til foreldre til 2015 gutter og jenter

Året i år ble ikke som vi hadde sett for oss. På grunn av covid-19 har ikke «Velkommen til fotball» blitt gjennomført slik det i utgangspunktet var planlagt. 

Nordstranda IL ønsker å starte opp fotballag for ungene som i år er størst i barnehagen, altså 2015 ungene. Oppstart for trening  er 14.oktober kl 16. Det blir en lett trening for barna og foreldrene vil få informasjon fra klubben. 

 Vi ønsker tilbakemelding på hvem som vil starte på fotball, dersom det blir mange deler vi opp med jente og guttelag. Fotball er mye basert på hjelp fra foreldre, vi erfarer at det er greit å være minimum to trenere, men gjerne tre. Vi ønsker at alle trenerne gjennomfører trenerkurs, dette dekkes selvfølgelig av klubben. Alle ny oppstartede lag får tildelt nødvendig utstyr og trenerne får NIL-jakke og bukse.

Ta kjerne kontakt for påmelding eller det er noe dere lurer på.

Siri Sandbakk, sisandbakk@hotmail.com/95251537

Klubbens epostadresse er: nordstranda@hotmail.com


Legger ved link til NIL-håndboken, der finner dere nyttig informasjon om klubben, oppstart av lag og kontaktinformasjon til oss i styret.

https://www.nordstranda-il.no/p/47328/nil-handboka


0 Kommentar

Fotballen under Koronatiden høsten 2020

Postet av Nordstranda IL den 13. Aug 2020

Selv om mange er tilbake til normale liv er det fortsatt viktig at vi følger retningslinjene som blir gitt av myndighetene for å hjelpe til å hindre at vi får en oppblomstring av pandemien vi fortsatt lever under.

Fotballen har fått lov til å starte nå i høst med kamper for barn og unge, men det er viktig å huske at dette er under forutsetning at alle forholder seg til smittevernreglene.

Det viktigste er:

- Om du er syk, hold deg hjemme!

- Hold 1 meters avstand når det ikke spilles fotball

- Vær nøye med håndhygiene

Alle med en rolle i klubben må lese gjennom vedlegget under:

Fotball under Koronatiden høsten 2020.pdf

Og alle med en rolle enten som spiller eller trener for 13 år og oppover er pliktig å gjennomføre Koronavettkurset på MinIdrett.

Hvert enkelt lag må sørge for at det er en kampvert til hver hjemmekamp. Dette kan være lagleder eller en annen forelder på laget. Denne skal sørge for:

1. at banen er merket opp med soner for innbyttere til hvert lag og sone for tilskuere på andre siden av banen.

2. å følge opp at 1-meters regelen overholdes av de som ikke spiller kamp, og

3. at alle som er tilstede, inkludert tilskuere, registreres med navn og telefonnummer og at denne oversikten overleveres styret etter kamp.

Fotballkretsen oppfordrer til et minimum av oppmøtte til kamp for å minimere risikoen for smitte.

Det er viktig at alle lag følger dette opp. Det vil bli kontrollert av fotballkretsen og hvis dette ikke følges opp kan det i ytterste konsekvens føre til at kampen og eventuelt serien blir avsluttet.


0 Kommentar

Dugnad 2 2020

Postet av Nordstranda IL den 9. Aug 2020
Mandag 10. august starter neste dugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir onsdag 30. september. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.

Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i listene i butikken, fører dere opp fullt navn under korrekt lag med penn. Det samme gjelder manglende/feil oppføring av søsken - korriger lista i butikk. Spillere som har sluttet, kan strykes ut. Vær nøyaktig med pennen ;-)

Sekkene skal selges for 350,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til listene i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 30. september, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 120,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved henting av sekker påser at betjeningen i butikken fører opp korrekt antall sekker på korrekt navn.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline