Fotballen under Koronatiden høsten 2020

Postet av Nordstranda IL den 13. Aug 2020

Selv om mange er tilbake til normale liv er det fortsatt viktig at vi følger retningslinjene som blir gitt av myndighetene for å hjelpe til å hindre at vi får en oppblomstring av pandemien vi fortsatt lever under.

Fotballen har fått lov til å starte nå i høst med kamper for barn og unge, men det er viktig å huske at dette er under forutsetning at alle forholder seg til smittevernreglene.

Det viktigste er:

- Om du er syk, hold deg hjemme!

- Hold 1 meters avstand når det ikke spilles fotball

- Vær nøye med håndhygiene

Alle med en rolle i klubben må lese gjennom vedlegget under:

Fotball under Koronatiden høsten 2020.pdf

Og alle med en rolle enten som spiller eller trener for 13 år og oppover er pliktig å gjennomføre Koronavettkurset på MinIdrett.

Hvert enkelt lag må sørge for at det er en kampvert til hver hjemmekamp. Dette kan være lagleder eller en annen forelder på laget. Denne skal sørge for:

1. at banen er merket opp med soner for innbyttere til hvert lag og sone for tilskuere på andre siden av banen.

2. å følge opp at 1-meters regelen overholdes av de som ikke spiller kamp, og

3. at alle som er tilstede, inkludert tilskuere, registreres med navn og telefonnummer og at denne oversikten overleveres styret etter kamp.

Fotballkretsen oppfordrer til et minimum av oppmøtte til kamp for å minimere risikoen for smitte.

Det er viktig at alle lag følger dette opp. Det vil bli kontrollert av fotballkretsen og hvis dette ikke følges opp kan det i ytterste konsekvens føre til at kampen og eventuelt serien blir avsluttet.


0 Kommentar

Dugnad 2 2020

Postet av Nordstranda IL den 9. Aug 2020
Mandag 10. august starter neste dugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir onsdag 30. september. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.

Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i listene i butikken, fører dere opp fullt navn under korrekt lag med penn. Det samme gjelder manglende/feil oppføring av søsken - korriger lista i butikk. Spillere som har sluttet, kan strykes ut. Vær nøyaktig med pennen ;-)

Sekkene skal selges for 350,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til listene i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 30. september, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 120,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved henting av sekker påser at betjeningen i butikken fører opp korrekt antall sekker på korrekt navn.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline