Årsmøte 2020

Tid: Onsdag 3. juni kl 19

Sted: TeamsmøteForretningsorden NIL -Årsmøte 2020.pdf

SAKSLISTE årsmøte NIL 3 juni 2020.pdf

Årsberetning 2020.pdf

Resultatrapport 2019.pdf

Balanserapport 2019.pdf

Kommentarer til årsregnskap 2019.pdf

Signert Revisjonsberetning NIL 2019.pdf

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser 2020.pdf

LOV FOR Nordstranda Idrettslag.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøte i 2020 for Nordstanda IL.pdf

Resultatbudsjett 01.06.2020.pdf


Saksliste

 1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigete og innkalling
 2. Godkjenning av sakslisten og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 4. Godkjenning av årsberetninger
 5. Godkjenning av regnskap / revisorberetning
 6. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
 7. Innkomne forslag
  1. Reviderte vedtekter
 8. Godkjenning av budsjett
 9. Valg


Velkommen til digitalt møte!


For styret

Eric Nordvik

Leder NIL