Årsmøte 2021

Tid: Mandag 31. mai 2021 kl 19

Sted: NMS i Nordstrandahallen


Forretningsorden NIL -Årsmøte 2021.pdf

SAKSLISTE årsmøte NIL 31 mai 2021.pdf

Årsberetning 2021.pdf

Resultatrapport 2020.pdf

Balanserapport 2020.pdf

Kommentarer til årsregnskap 2020.pdf

Signert Revisjonsberetning NIL 2020.pdf

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser 2020.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøte i 2021 for Nordstanda IL.pdf

Resultat 2020 og budsjett 2021.pdf


Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent(er)
 3. Valg av protokollfører(e)
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning
 9. Behandling og godkjenning av regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
 12. Godkjenning av budsjett
 13. Valg
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomité                        


Velkommen til møtet!


For styret


Eric Nordvik

Leder NIL