Årsmøte 2024

Tid: tirsdag 5. mars 2024 kl 1800


Sted: Tunet, Løpsmark skole

Forretningsorden NIL -Årsmøte 2024.pdf

SAKSLISTE årsmøte NIL 5 mars 2024.pdf

Resultatrapport_-_20.02.2024 (1).pdf

Balanserapport-20.02.2024.pdf

Forenklet resultatregnskap 2023.pdf

Forklaring resultat 2023 (1).docx

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser 2024.pdf

Endelig budsjett 2024.pdf

Årberetning 2024.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøte i 2023 for Nordstanda IL.pdf

Signert revisjonsberetning.pdfSaksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent(er)
 3. Valg av protokollfører(e)
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning
 9. Behandling og godkjenning av regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
 12. Godkjenning av budsjett
 13. Godkjenning av organisasjonsplan
 14. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomité


Velkommen til møtet!


For styret

Eric Nordvik

Leder NIL