Årsmøte 2023

Tid: tirsdag 21. mars 2023 kl 1800


Sted: Tunet, Løpsmark skole

Forretningsorden NIL -Årsmøte 2023.pdf

SAKSLISTE årsmøte NIL 21 mars 2023.pdf

Årsberetning 2023.pdf

RESULTATRAPPORT 2022.pdf

BALANSERAPPORT 2022.pdf

Kasserers kommentarer til årsregnskapet 2022.pdf

Signert revisjonsberetnnig NIL 2022.pdf

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser 2023.pdf

Budsjett 2023.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøte i 2023 for Nordstanda IL.pdf


Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent(er)
 3. Valg av protokollfører(e)
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning
 9. Behandling og godkjenning av regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
 12. Godkjenning av budsjett
 13. Godkjenning av organisasjonsplan
 14. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomité


Velkommen til møtet!


For styret

Eric Nordvik

Leder NIL