Årsmøte 2022

Tid: torsdag 31. mars 2022 kl 19


Sted: Tunet, Løpsmark skole


Forretningsorden NIL -Årsmøte 2022.pdf

SAKSLISTE årsmøte NIL 31 mars 2022.pdf

Årsberetning 2022.pdf

Resultatrapport 2021.pdf

Balanserapport 2021.pdf

Kommentarer til årsregnskap 2021.pdf

Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser 2022.pdf

Budsjett 2022.pdf

Signert revisjonsberetning NIL 2021.pdf

Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøte i 2022 for Nordstanda IL.pdf


Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent(er)
 3. Valg av protokollfører(e)
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling og godkjenning av styrets årsberetning
 9. Behandling og godkjenning av regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
 12. Godkjenning av budsjett
 13. Godkjenning av organisasjonsplan
 14. Valg
  1. Nestleder
  2. Styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomité


Velkommen til møtet!


For styret

Eric Nordvik

Leder NIL