NIL-håndboka

Denne håndboka er utarbeidet for å gi medlemmer og foresatte informasjon om klubben. Dokumentet er stadig under utvikling og skulle du savne noe informasjon eller har innspill til forbedringer, setter vi stor pris på alle tilbakemeldinger. Send gjerne dine innspill til ragnhild.nordvik@gmail.com.

 • Styret i NIL
 • Vedtekter
 • Kontingenter og treningsavgifter 2
 • Dugnader 3
 • Gode avtaler som gagner både klubb, lag og enkeltmedlemmer 4
 • Godtgjørelse til lagene 4
 • Sponsorer til lagene 5
 • Nystartede lag/aktiviteter 5
 • Laglister 5
 • Salgsbu på hjemmebanen 6
 • Fair play og foreldrevett 6

Styret i NIL

Vi drifter på en stor andel dugnader og er avhengige av at foreldre/foresatte stiller opp som trenere, kasserere, turneringsansvarlige m.m. Vi setter stor pris på alle timer som legges ned i klubb- og lagarbeid. Sammen sørger vi for å ha et velfungerende idrettslag på Nordsida. Nøl ikke med å ta kontakt med styret dersom du trenger hjelp, støtte eller har spørsmål til klubben.

Klubbens epost-adresse er: nordstranda@hotmail.com

Styret 2020/2021 består av:

FunksjonNavnTelefonnummer
StyrelederEric Nordvik97662101
NestlederJan Tore Hagnes90047797
KassererRagnhild Geirsdatter Nordvik97663032
StyremedlemLars Børre Vangen48133055
StyremedlemKenneth Pedersen
46865568
StyremedlemHilde Kristin Nilsen48216968
VaramedlemErik Brettingen41672875
VaramedlemSiri Sandbakk95251537
VaramedlemAleksander Djupdal97755257

Vedtekter

Klubbens vedtekter finner du her: http://www.nordstranda-il.no/p/46493/vedtekter.

Kontingenter og treningsavgifter

Det koster å drive idrettsklubb i dag og Nordstranda IL finansierer dette med inntekter fra medlemskontingent, treningsavgifter, dugnad og sponsormidler. Medlemmene i NIL betaler årlig treningsavgift og medlemskontingent. Treningsavgift og kontingent følger året og vil faktureres dersom medlemskapet ikke er sagt opp innen 1. februar. Dersom medlemskapet sies opp i perioden 1.2.XX – 30.06.XX vil det faktureres halv treningsavgift, men likevel full medlemskontingent. 

Medlemskontingent:

Satsene settes av årsmøtet og følgende gjelder for 2019 (videreført fra 2018):

 • Enkeltmedlem i NIL kr. 700,-
 • Familiemedlemskap i NIL kr. 1.000,-
 • Støttemedlem i NIL kr. 300,- 

Treningsavgift:

Satsene bestemmes i styret og er basert på hva det koster å drifte et lag (betale for treningstid i haller/på baner, forsikringer o.l.). Det blir dyrere å ha unger i organisert idrett etterhvert som de blir større og treningsavgifen gjenspeiler dette. Satsene for 2019 er som følger (videreført fra 2018):

 • Fotball Junior og senior kr. 3.500,- 
 • Fotball Gutter/jenter kr. 2.500,- 15-16 år 
 • Fotball Smågutt/-jente kr. 2.000,- 13-14 år 
 • Fotball Lillegutt/-jente kr. 1.500,- 11-12 år 
 • Fotball Minigutt/-jente kr. 1.000,- 6-10 år 
 • Barneidrett kr. 0,- 4-6 år (før skolealder) 
 • Innebandy kr. 0,- Ulike aldersklasser (Skaug) 
 • 7-Topptur App Har kostnader i App 

Dugnader

NIL arrangerer fire klubbdugnader i året. Dette er et viktig økonomisk bidrag til klubben, men også til det enkelte lag. De siste årene har vi praktisert at inntektene fra tre av de fire dugnadene deles mellom klubb og lagene. Hvert enkelt lag får dermed egne oppsparte midler som f.eks. kan benyttes til å delta på flere turneringer enn det klubben dekker, innkjøp av egne lagklær og sosiale sammenkomster, for å nevne noe. 

Dersom man ikke ønsker å delta på dugnad er det laget en ordning for frikjøp, der man betaler inn en avklart sum istedenfor for å selge typisk dopapir, lodd, kakebokser, tennbrikketter, spekepølser eller lignende. Det enkelte lag står fritt til å påta seg andre dugnader som f.eks. flaskeinnsamling, varetelling, flytting el.l. Ved slike frivillige dugnader går alle innsamlede midler i sin helhet til laget. 

Gode avtaler som gagner både klubb, lag og enkeltmedlemmer 

Sport Norge er NILs sportsbutikk. Vi har fremforhandlet en god avtale som gir alle medlemmer rabatterte priser på klubbklær og annet sportstøy/-utstyr. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å velge Sport Norge som sin foretrukne sportsbutikk. Husk å oppgi at du kommer fra NIL når du handler, så vanker det ofte rabatterte priser, enten du handler NIL-utstyr eller andre varer. 

Fra Norsk Tipping mottar vi grasrotmidler og for de av dere som har tippekort, anbefaler vi å legge til NIL som grasrotandelmottaker. 

Coop har i mange år vært en svært god bidragsyter til klubbøkonomien og vi oppfordrer våre medlemmer til å handle hos Coop. 

Vi jobber kontinuerlig for å få til avtaler som sikrer enkeltmedlemmer gode priser og klubben en sunn økonomi. Dersom du har tips til organisasjoner som kan være aktuelle sponsorer, setter vi i styret stor pris på et lite vink. 

Godtgjørelse til lagene 

I tillegg til bidrag fra tre dugnader årlig får lagene en årlig godtgjørelse fra NIL. Godtgjørelsen forutsetter at alle på laget har betalt kontingent og treningsavgift, samt gjort opp for dugnader. 

For lag t.o.m. G/J 12 år utgjør den årlige godtgjørelsen kr 4.000,- og for lag f.o.m. G/J 13 år utgjør det kr 8.000,-. Lagene avgjør selv hva beløpene benyttes til, noen velger å la disse gå inn i klubbkassen, andre velger å betale trenere (hele eller deler av beløpet). 

Det er også mulig å søke styret om bidrag opp til kr. 20.000,- dersom man har innleid/ekstern trener. 

I tillegg dekker klubben påmeldingsavgift på inntil to turneringer per lag per år. 

Sponsorer til lagene 

Hvert enkelt lag kan ha lagsponsorer, men det finnes noen begrensninger. Klubben er økonomisk avhengig av sponsormidler og fra styrets side jobbes det aktivt med å gjøre gode avtaler. Det kan medføre at noen sponsorer setter begrensninger i hvilke andre sponsorer de godtar. Det er viktig at vi opptrer profesjonelt overfor hovedsponsorer. Er du i tvil om laget kan ha en gitt sponsor, ta kontakt med styret, så finner vi forhåpentligvis gode løsninger for alle parter. 

Nystartede lag/aktiviteter 

Nye lag og aktiviteter er alltid velkommen i klubben. Vi tar gjerne imot initiativ og skal støtte opp om disse så godt vi bare kan. Ta kontakt med oss i styret om det er noe du lurer på. 

Ofte skjer oppstart av nye lag/aktiviteter på høsten (omtrent rundt skolestart). Disse nye lagene betaler verken kontingent eller treningsavgift ut året og velger selv hvorvidt de ønsker delta på dugnader eller ikke. 

Styret oppfordrer alle lag til å fylle rollene som trener(e), dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ha egen turneringsansvarlig. 

Alle lag får utdelt lagbag ved oppstart (baller, kjegler, isposer o.a.) og trenere får NIL-jakke og NIL-bukse.

Trenger dere hjelp til å komme i gang eller innspill til hvordan holde kontroll på hvilke turneringer som går, maler for økonomioppfølging eller annet, deler vi i styret gjerne vår kunnskap. 

Nøl ikke med å ta kontakt for små og større avklaringer. 

Laglister 

Alle lag må ha oppdaterte laglister på spillere og oppdatere styret ved ev. endringer. Endringene bør sendes inn på klubbens epostadresse umiddelbart. 

Laglistene danner grunnlaget for fakturering og at hvert enkelt lag får tildelt riktig antall produkter for dugnadssalg. Mal for laglister finner du på hjemmesiden. Begge foreldre/foresatte bør legges inn med navn, epostadresse og telefonnummer. 

Salgsbu på hjemmebanen

Alle lag får nøkkel til bua og kan fritt benytte denne til salg av mat/drikke under hjemmekamper for å hente inn litt ekstra penger til laget. 

Vi har nettopp pusset opp og bua har kokeplater, mikrobølgeovn, pølsegrill, kaffetrakter, kjøleskap, stor kasserolle. NB! Bua har ikke innlagt vann, så det må medbringes. 

Kaffe og beger støttes av klubben og skal være tilgjengelig i bua for alle lag. 

Husk å forlate bua slik du selv ønsker å finne den. Vi har et felles ansvar for å holde det ryddig og rent. 

Fair play og foreldrevett 

NIL er en klubb for alle og idrett skal være gøy for alle. Vi minner derfor om fair play og foreldrevettreglene fra Norsk Tipping og Fotballforbundet.

Fair play handler om: 

 • respekt på og utenfor banen
 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig
 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten
 • å være bevisst på egne holdninger og verdier
 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten
 • å inkludere
 • å skape positivitet
 • å vise mot
 • å skape tillit
 • å se og anerkjenne
 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer)
 • å gi alt - alltid 

Foreldrevettreglene: 

 1. Møt opp på trening og kamp - barna ønsker det
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare ditt eget barn
 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang
 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere - seriøse innspill kan du gi etter kampen
 5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene
 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press
 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke overdriv
 9. Vis respekt for klubbens arbeid - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du
 11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja
 12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier


Levert av IdrettenOnline