Regler for oppstart av treninger

Postet av Nordstranda IL den 13. Mai 2020


Foreløpige regler som gjelder for oppstart av treninger i regi av NIL.


 • Oppstart av trening kan kun skje etter avtale med styret.
 • Det må være enighet i trenerteamet på hvert lag om at treningene kan starte opp under de gjeldene reglene.
 • Ankomst trening skal skje ved inngangen ved hallen.
 • Når treningen er avsluttet skal man gå ut ved parkeringsplassen nedenfor banen.
 • Det settes av 90 minutter per lag slik at man har anledning til å benytte tiden før og etter trening til hygiene og det å komme seg inn på og ut av banen.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

  • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. Håndsprit er tilgjengelig i egen flaske til hvert lag i salgsbua på banen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.