Stans i all aktivitet frem til 15. november 2020

Postet av Nordstranda IL den 8. Nov 2020

Etter kommunens anbefaling om pause i aktivtet for ungdommer og at flere klubber har valgt å stanse all aktivitet, velger Nordstranda IL også å stanse all aktivitet for medlemmene i første omgang til og med 15. november 2020.
Oppstart av fotball for barn født i 2015

Postet av Nordstranda IL den 6. Okt 2020

Til foreldre til 2015 gutter og jenter

Året i år ble ikke som vi hadde sett for oss. På grunn av covid-19 har ikke «Velkommen til fotball» blitt gjennomført slik det i utgangspunktet var planlagt. 

Nordstranda IL ønsker å starte opp fotballag for ungene som i år er størst i barnehagen, altså 2015 ungene. Oppstart for trening  er 14.oktober kl 16. Det blir en lett trening for barna og foreldrene vil få informasjon fra klubben. 

 Vi ønsker tilbakemelding på hvem som vil starte på fotball, dersom det blir mange deler vi opp med jente og guttelag. Fotball er mye basert på hjelp fra foreldre, vi erfarer at det er greit å være minimum to trenere, men gjerne tre. Vi ønsker at alle trenerne gjennomfører trenerkurs, dette dekkes selvfølgelig av klubben. Alle ny oppstartede lag får tildelt nødvendig utstyr og trenerne får NIL-jakke og bukse.

Ta kjerne kontakt for påmelding eller det er noe dere lurer på.

Siri Sandbakk, sisandbakk@hotmail.com/95251537

Klubbens epostadresse er: nordstranda@hotmail.com


Legger ved link til NIL-håndboken, der finner dere nyttig informasjon om klubben, oppstart av lag og kontaktinformasjon til oss i styret.

https://www.nordstranda-il.no/p/47328/nil-handboka
Fotballen under Koronatiden høsten 2020

Postet av Nordstranda IL den 13. Aug 2020

Selv om mange er tilbake til normale liv er det fortsatt viktig at vi følger retningslinjene som blir gitt av myndighetene for å hjelpe til å hindre at vi får en oppblomstring av pandemien vi fortsatt lever under.

Fotballen har fått lov til å starte nå i høst med kamper for barn og unge, men det er viktig å huske at dette er under forutsetning at alle forholder seg til smittevernreglene.

Det viktigste er:

- Om du er syk, hold deg hjemme!

- Hold 1 meters avstand når det ikke spilles fotball

- Vær nøye med håndhygiene

Alle med en rolle i klubben må lese gjennom vedlegget under:

Fotball under Koronatiden høsten 2020.pdf

Og alle med en rolle enten som spiller eller trener for 13 år og oppover er pliktig å gjennomføre Koronavettkurset på MinIdrett.

Hvert enkelt lag må sørge for at det er en kampvert til hver hjemmekamp. Dette kan være lagleder eller en annen forelder på laget. Denne skal sørge for:

1. at banen er merket opp med soner for innbyttere til hvert lag og sone for tilskuere på andre siden av banen.

2. å følge opp at 1-meters regelen overholdes av de som ikke spiller kamp, og

3. at alle som er tilstede, inkludert tilskuere, registreres med navn og telefonnummer og at denne oversikten overleveres styret etter kamp.

Fotballkretsen oppfordrer til et minimum av oppmøtte til kamp for å minimere risikoen for smitte.

Det er viktig at alle lag følger dette opp. Det vil bli kontrollert av fotballkretsen og hvis dette ikke følges opp kan det i ytterste konsekvens føre til at kampen og eventuelt serien blir avsluttet.
Dugnad 2 2020

Postet av Nordstranda IL den 9. Aug 2020
Mandag 10. august starter neste dugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir onsdag 30. september. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.

Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i listene i butikken, fører dere opp fullt navn under korrekt lag med penn. Det samme gjelder manglende/feil oppføring av søsken - korriger lista i butikk. Spillere som har sluttet, kan strykes ut. Vær nøyaktig med pennen ;-)

Sekkene skal selges for 350,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til listene i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 30. september, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 120,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved henting av sekker påser at betjeningen i butikken fører opp korrekt antall sekker på korrekt navn.Handledager på Sport Norge 27. - 30. mai 2020

Postet av Nordstranda IL den 27. Mai 2020

Sport Norge vil veldig gjerne invitere alle Nordstranda IL sine medlemmer på klubbdager hos oss denne uken. Fra onsdag til lørdag vil de ha ekstra gode priser på hele sortimentet (inkludert klubbtøy).

Regler for oppstart av treninger

Postet av Nordstranda IL den 13. Mai 2020


Foreløpige regler som gjelder for oppstart av treninger i regi av NIL.


 • Oppstart av trening kan kun skje etter avtale med styret.
 • Det må være enighet i trenerteamet på hvert lag om at treningene kan starte opp under de gjeldene reglene.
 • Ankomst trening skal skje ved inngangen ved hallen.
 • Når treningen er avsluttet skal man gå ut ved parkeringsplassen nedenfor banen.
 • Det settes av 90 minutter per lag slik at man har anledning til å benytte tiden før og etter trening til hygiene og det å komme seg inn på og ut av banen.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

  • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. Håndsprit er tilgjengelig i egen flaske til hvert lag i salgsbua på banen.Nordstranda IL innstiller all inneaktivitet inntil videre

Postet av Nordstranda IL den 11. Mar 2020

Med bakgrunn i innskjerping rundt smittevern de siste dagene har styret i dag 11.03.20 besluttet følgende:


Nordstranda IL innstiller all inneaktivitet for våre medlemmer inntil videre. Dette gjelder treninger både i Nordlandshallen og Nordstrandahallen.


Stans i aktivitet vil sannsynligvis gjelde til etter påske, men oppdatert informasjon vil kunne komme basert på retningslinjer fra myndigheter.


Vi ønsker med dette å bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense smitte og håper medlemmer kan finne alternative måter for å holde aktiviteten oppe i trygge rammer f.eks. ute i naturen.
NIL følger anbefalinger fra myndighetene angående Corona-virus

Postet av Nordstranda IL den 11. Mar 2020

Nordstranda forholder seg til enhver tid til anbefalinger fra Bodø Kommune og Nordland idrettskrets.

Vi oppfordrer alle medlemmer å følge med på informasjon gitt av myndighetene og forholde seg til retningslinjer som blir gitt.

Følg ellers med hos den enkelte arrangør når det gjelder avlysninger av turneringer og lignende.
[Oppdatert] Nordstrandahallen likevel ikke stengt

Postet av Nordstranda IL den 27. Feb 2020

[Oppdatert]


Kulturkvelden ved Løpsmark skole er utsatt/avlyst. Dermed er hallen åpen for trening.På grunn av annet arrangement er Nordstrandahallen stengt for trening 12. til 19. mars 2020. All trening utgår dermed.

Dugnad 1 2020

Postet av Nordstranda IL den 19. Feb 2020

Onsdag 19. februar starter årets vinterdugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir fredag 28. februar. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.


Dersom det er nye spillere på enkelte lag som ikke står oppført i listene, tilføyes bare navn på listene i butikk med penn.

Sekkene skal selges for 350,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til listene i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 28. februar, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 120,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.


Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. I så fall er det viktig å påse at betjeningen i butikken oppdaterer antallet utleverte sekker i korrekt lagliste.
Varsel om årsmøte 23.03.20

Postet av Nordstranda IL den 19. Feb 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Nordstranda IL den 23. mars 2020 kl 1900. Møtet foregår i Nordstranda Miljøsenter (NMS) 2. etasje i Nordstrandahallen.

I henhold til vedtektene må forslag til saker som skal behandles av årsmøtet være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet.