Toalettpapirdugnad

Postet av Nordstranda IL den 16. Okt 2023

Tirsdag 17. oktober starter ny dugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir fredag 17. november. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.

Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i listene i butikken, sørg for at butikken fører disse opp med fullt navn under korrekt lag.

Vær nøye når dere oppgir navn og lag i butikken, det gjør etterarbeidet for klubben lettere ;-)

Sekkene skal selges for 450,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til lagoversikten som ligger i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 17. november, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 150,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved henting av sekker påser at betjeningen i butikken fører opp korrekt antall sekker på korrekt navn og lag.
Dugnad 2 - Forbruksvarer

Postet av Nordstranda IL den 4. Sep 2023

Tirsdag 5. september starter høstens første dugnad med ulike forbruksartikler fra Norengros. Se eget vedlegg for oversikt over produkter og utsalgspris.

Hver spiller skal velge ut kun én type produkt som skal selges*.

Antall enheter som skal selges, avhenger av hvilket produkt som velges:

  • Filterkaffe: 1 eske á 15 poser
  • Avløpsåpner: 1 eske á 12 flasker
  • Oppvasktabletter: 2 esker á 5 pakker tabletter
  • Rengjøringsspray: 2 esker á 10 sprayflasker

* Dersom sprayflaske velges som salgsprodukt, kan det velges opptil to ulike typer flasker per spiller (f.eks. én eske kjøkken og én eske sanitær).

Laveste pris i oversikten er per enhet, mens den høyeste prisen er per eske. Hver eske inneholder 5, 10, 12 eller 15 enheter, avhengig av type produkt. F.eks. skal én pose kaffe selges for 130,- kroner, mens én eske inneholder 15 poser med kaffe og har en samlet utsalgspris på 1950,- kroner.

Henting av produkter skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for uthenting er satt til fredag 15. september. Butikken har laglister i kassen. Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i laglistene i butikken, sørg for at butikken fører opp disse med fullt navn under korrekt lag.

Vær nøye når dere oppgir navn og lag i butikken, det gjør etterarbeidet for laget og klubben lettere.

Når varene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag. Familier med mer enn to barn i NIL skal kun ta ut produkter på de to eldste barna (søskenmoderasjon). For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene.

Familier som ikke har hentet ut i butikken innen 15. september, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 500,- kroner per spiller og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte spillere ønsker å selge flere produkter enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved uthenting påser at betjeningen i butikken fører opp type og antall produkter på korrekt navn og lag.

Dugnad 2 - Forbruksartikler fra Norengros.pdf
Innkalling til årsmøte 2023

Postet av Nordstranda IL den 20. Feb 2023

Det innkalles herved til årsmøte i Nordstranda Idrettslag 21. mars 2023 kl 18 på klasserom Rødkløver, Løpsmark skole.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er i henhold til vedtektene 14 dager før årsmøtet, altså 7. mars. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden en uke før årsmøtet.


For styret

Eric Nordvik
Toalettpapirdugnad

Postet av Nordstranda IL den 14. Feb 2023

Onsdag 15. februar starter ny dugnad med toalett- og kjøkkenruller.

Henting av sekkene skal gjøres i Norengros´ butikk i Rønvik (bak Biltema). Det vil være mulig å hente sekker i butikkens åpningstid (man-fre 08-16). Frist for henting av sekker blir 12. mai. Butikken har laglister i kassen, og dere kan selv velge hvilken type papir dere vil selge.

Dersom det er kommet til nye spillere som ikke står oppført i listene i butikken, sørg for at butikken fører disse opp med fullt navn under korrekt lag.

Vær nøye når dere oppgir navn og lag i butikken, det gjør etterarbeidet for klubben lettere ;-)

Sekkene skal denne gangen selges for 450,- kroner stykket. Toalett- og kjøkkenruller selges for samme pris. Når sekkene er solgt, skal pengene sendes til økonomiansvarlig for det enkelte lag. Kraftig prisstigning på papir i butikkene det siste året er grunnen til at også NIL til slutt har sett seg nødt til å skru opp prisen.

Hver spiller skal selge 5 sekker. Familier med mer enn én spiller i NIL skal selge 4 sekker per spiller (søskenmoderasjon). Samme familie skal ikke selge mer enn totalt 8 sekker. For søsken er det viktig at pengene IKKE sendes inn samlet til kun ett av lagene, men at pengene fordeles på lagene i henhold til listene i butikk.

Familier som ikke har hentet ut sekker innen 12. mai, vil bli registrert på frikjøp. Frikjøp koster 150,- kroner per sekk og skal overføres til laget spiller tilhører.

Dersom enkelte familier ønsker å selge flere sekker enn de står oppført med, er de velkomne til å gjøre dette. 

NB! Det er viktig at alle ved henting av sekker påser at betjeningen i butikken fører opp korrekt antall sekker på korrekt navn og lag.
Fritidskortet står i fare for å avvikles

Postet av Nordstranda IL den 1. Feb 2023


Kontingent og treningsavgift 2023, for aldersgruppe 10-13 år

Fritidskortet står i fare for å bli avviklet fom 9. februar 2023. Nordstranda IL sender derfor ut faktura for treningsavgift og kontingent til alle medlemmer som kan benytte seg av Fritidskortet før det evt. avvikles.

Fritidskortet gjelder fra det året man fyller 10 år (2013) til man faktisk er fylt 14 år. Vi sender derfor faktura til årskull 2013-2009.

 

Hva er Fritidskortet?

Fritidskortet er et tilbud til deg som er mellom 10-13 år. Du får 1600 kroner i året som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Dette kan benyttes til å betale faktura for treningsavgift og/eller kontingent i klubben.

Slik gjør du:

1. Gå til https://bodo.friskus.com/organisations/33bf703a-19f0-4f97-8458-f1b3dcfb9757?tab=about

2. Klikk på Fritidskonto og opprett Fritidskonto for ditt barn

3. Deretter kan du gå inn på Fritidskontoen, søke opp Nordstranda IL og legge inn KID-nummer og beløp for fakturaen du skal betale.

4. 1600 kr blir da betalt av Bodø kommune og du må selv sørge for å betale eventuelt resterende beløp. Du kan legge inn flere enn en faktura, men totalsummen som dekkes er maks 1600,-.
Treningstider vår 2023

Postet av Nordstranda IL den 4. Jan 2023

Her er fullstendig oversikt over treningstider for Nordstrandahallen, Nordlandshallen og Aspmyra kunstgress gjeldende for våren 2023.