Årsmøte 27. mars 2019 kl 1900

Postet av Nordstranda IL den 28. Feb 2019


Årsmøte 2019


I henhold til vedtektenes § 13  innkalles herved til årsmøte i Nordstranda Idrettslag. 


TID:     Onsdag 27. mars 2019 kl. 1900.

Sted:     Nordstranda miljøsenter 


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende, elektronisk, innen onsdag  13. mars 2019. 

Endelig saksliste med dokumenter sendes / legges ut senest 20.mars 2019.


Foreløpig saksliste:


  1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigete og innkalling
  2. Godkjenning av sakslisten og forretningsorden
  3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
  4. Godkjenning av årsberetninger
  5. Godkjenning av regnskap / revisorberetning
  6. Fastsettelse av medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser
  7. Innkomne forslag
  8. Godkjenning av budsjett
  9. ValgAvslutningJan Tore Hagnes

For styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.